Over Strive Caribbean

Met het interactieve platform strivecaribbean.com wensen we een antwoord te bieden op allerlei vragen die gesteld worden binnen de arbeidsmarkt en dit voor alle betrokkenen: werkzoekenden, werknemers, werkgevers en HR-dienstverleners. Strive Caribbean wil in de toekomst doorgroeien tot “de” online databank bij uitstek op Curaçao waar men een volledig overzicht heeft van de vraag en aanbod van arbeid op het eiland. Verder is Strive Caribbean het platform waar je terecht kan met alle vragen ten aanzien van arbeid op zich, arbeidszorg, arbeidskosten, arbeidsrecht etc. We willen een antwoord bieden op al deze vragen in die enorme HR puzzel.

Strive Caribbean is een interactief platform dat tot stand is gekomen op initiatief van Vianella Gijsbertha en Kris Schenk. Beiden bouwden een jarenlange ervaring op binnen het brede HR-domein. Uitgaande van het gegeven dat gedeelde kennis steeds leidt tot nieuwe ervaringen en standpunten besloten ze samen een platform te ontwikkelen waarin de arbeidsmarkt en alle diensten en vragen die daarrond bestaan toegankelijk worden voor werkzoekenden, werkgevers en derde partijen begaan met de ontwikkeling van lokale competenties op het eiland.

Together we will Strive for excellence in Curacao!

CONTACT

DE OPRICHTERS VAN STRIVE CARIBBEAN

Vianella Gijsbertha

Vianella Gijsbertha was al van jongs af aan leergierig en vol passie voor kennisvergaring. Zo heeft ze in 2003 de HBO-opleiding Juridisch Assistent afgerond waarna ze rechten heeft gestudeerd aan de voormalige UNA. Haar passie voor de maatschappij en mensen heeft ertoe geleid dat ze vervolgens aan haar studie Bachelor in Social work is begonnen. Hierin heeft ze een mayor gedaan in Human resource Management om meer aandacht te kunnen besteden aan de mens binnen zijn werkomgeving. In 2012 mocht ze als pas afgestudeerde meteen aan de slag als HR Officer binnen een van de Big 4 kantoren. Gedurende deze periode heeft ze zich weten te ontwikkelen in een ervaren jong professional met de juiste balans tussen het belang van professionaliteit binnen de werkomgeving en de behoeften van de mens. Door haar enorme interesse voor rechten besloot ze zich te verdiepen in de arbeidsrechtelijke aspecten binnen de werkomgeving. Ook haar gedrevenheid om kennis over te dragen heeft zich geuit in het behalen van een pedagogisch getuigschrift die haar de bevoegdheid geeft om te doceren.

De nieuwsgierigheid om Human resources binnen een andere omgeving te proeven heeft ervoor gezorgd dat ze hierna haar carrière voortzette als Human Resource Manager binnen een technisch bedrijf. Tegelijkertijd is ze naast haar werkzaamheden als HR aan de slag gegaan als docent binnen het middelbaar onderwijs. Vianella: ”Na deze ingrijpende COVID-19-pandemie heb ik het besloten om mijn passie na te streven. Als persoon was ik altijd gedreven door kennis en het vergaren hiervan. Daarnaast vond ik het ook fijn om een luisterend oor te kunnen zijn voor anderen en te kunnen bijspringen in geval van noodzaak. Dit heeft zich dan ook in mijn loopbaan deels vertaald naar coachen, interactie met mensen, begeleiding, trainingen en onderwijzen. Nu krijg ik de kans om met mijn eigen onderneming, STRIVE CARIBBEAN BV, mijn passie verder invulling te geven en een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de maatschappij. Ik hoop samen met Kris dit project zodanig uit te bouwen dat we “werkelijk” het verschil maken en onze positieve energie kunnen delen met het eiland. Want Curaçao heeft ons veel te bieden!

Vianella Gijsbertha

Vianella Gijsbertha
Oprichter Strive Caribbean

Kris Schenk

Kris Schenk
Mede-initiatiefnemer Strive Caribbean

Kris Schenk

Kris studeerde in 1988 als fiscalist. Zijn grote interesse voor het personeelswerk zorgde ervoor dat hij via avondstudie de titel van Advisor Payroll and Social Affaires behaalde en ook de masteropleiding in Human Resources Management doorliep binnen de Vlerick Management School te Brussel. Ook specialiseerde hij zich door de jaren heen als expert op het vlak van internationale tewerkstelling en de daaraan gekoppelde vragen rond sociale zekerheid en fiscaliteit. In 2015 besloot hij zich als zelfstandig consultant te profileren. In 2016 richtte hij de organisatie PuuHR BV op in België. Deze organisatie concentreert zich vooral op het ondersteunen van werkgevers op het vlak van personeelssubsidies, strategisch personeelsbeleid, sociaal juridisch maatwerk en payroll. De slogan “hard voor cijfers, hart voor mensen” onderstreept niet voor niets het bedrijfslogo (www.puuhr.be). Bedrijfsprocessen lopen pas vlot indien er een positieve “click” bestaat tussen gemotiveerde medewerkers die dagelijks instaan voor de correcte uitvoering van een deelproces en de organisatie die moet instaan voor het toekennen van de juiste werkmiddelen. PuuHR BV is in België eveneens erkend door de Vlaamse overheid als opleidingsverstrekker en adviesverlener binnen haar werkdomein. Kris: “Met STRIVE CARIBBEAN wensen we als lokale speler op de Curaçaose markt tot een sterk team uit te groeien. Ons doel bestaat erin om te streven naar een gezonde en open arbeidsmarkt waarbij iedere competentie tot haar recht kan komen en waarbij het ondernemerschap en het persoonlijk groeipad van ieder individu perfect op elkaar aan sluiten.”

WERKGEVERS

Deze werkgevers maken al gebruik van Strive Caribbean. En dat is niet voor niets!

Waarom Strive Caribbean?

Met het interactieve platform Strive Caribbean wensen we een antwoord te bieden op allerlei vragen die gesteld worden binnen de arbeidsmarkt en dit voor alle betrokkenen: werkzoekenden, werknemers, werkgevers en HR-dienstverleners.

Door alle noden in kaart te brengen kunnen we werken aan een beter arbeidsklimaat waar zowel de werknemer als de werkgever zich goed bij voelen. Op deze manier kunnen we tevens naar de overheid op basis van de door ons gegeneerde data en cijfers een adviserende rol spelen die zowel een win-win-situatie wordt voor iedere stakeholder binnen het arbeidsproces.

“Dat er op het vlak van arbeidsbeleid zich cultuurverschillen voordoen is een zekerheid en is ook vanzelfsprekend. Denk al maar eens aan de verschillen die we kennen op het niveau van opvoeding, religie en educatie. Dat zijn thema’s die mensen vormen en die hun weerspiegeling kennen in elke fase van het leven, dus ook tijdens de periode dat men werkt. Anderzijds, dat verschillende culturen van elkaar kunnen leren is eveneens een zekerheid en een pluspunt. De ervaringen die ik meebreng vanuit Europa zijn zeker zinvol om onder de loep te nemen binnen het Caraïbisch gebied. Hoe kan men er bijvoorbeeld zorg voor dragen dat laaggeschoolde jongeren aan het werk gaan? Betekent het toekennen van een tewerkstellingssubsidie een meerkost voor de overheid of juist een winst op het einde van de rit? Met Strive Caribbean wensen we op termijn te ageren als arbeidsindicator. Dus zijn we de zoveelste vacaturebank? Neen, ons doel reikt veel verder.”

Kris Schenk
Oprichter van Strive Caribbean